logo_revata_mobil

GDPR

Som ni säkert vet så träder EU:s nya dataskyddsförordning (allmänt kallad GDPR General data protection regulation) ikraft den 25e maj och ersätter personuppgiftslagen. Förordningen gäller i alla medlemsstater och ersätter nationella regler. Syftet med förordningen är att samordna dataskyddet inom EU och att organisationer som hanterar personuppgifter på ett aktivt sätt ska ta ansvar för hanteringen och kunna visa att detta görs, bland annat genom dataskyddspolicy och integritetsvänliga system.

Kontakta oss för mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter