Vi som jobbar på Revata

Anders
Englund

Godkänd revisor


 

Tel: 090-18 31 22

 

Mobil: 070-322 68 79

 

E-post:

anders.englund@revata.se

Matz 
Johansson
  

Företagskonsult (och morfar)
 

 

Tel: 090-18 31 25

 

Mobil: 070-378 31 25

 

E-post:

matz.johansson@revata.se

Malin Carnérus 

Auktoriserad redovisnings
konsult

 

Tel: 090-18 31 27

 

Mobil: 070-224 88 88

 

E-post:

malin.carnerus@revata.se

Helena
Åström
 

Auktoriserad revisor

 

Tel: 090-18 31 24

 

Mobil: 070-628 18 00

 

E-post:

helena.astrom@revata.se

Samuel Önnbo 

Revisorsassistent

 


Tel: 090-18 31 30

 

Mobil: 070-303 63 45

 

E-post:

samuel.onnbo@revata.se

Sofia Ulin 

Auktoriserad redovisnings
konsult

 

Tel: 090-18 31 23

 

Mobil: 070-302 90 05 

 

E-post: 

sofia.ulin@revata.se

Karin Sjöö

Karin Sjöö

Auktoriserad redovisnings
konsult

 

Tel: 090-18 31 28

 

Mobil: 070-346 13 22

 

E-post: 

karin.sjoo@revata.se

Linda Grill 

Redovisnings
konsult

 

 

Tel: 090-18 31 26

 

Mobil: 070-215 05 95

 

E-post:

linda.grill@revata.se

Margareta Andersson 

Auktoriserad
revisor

 

Tel: 090-18 31 21

 

Mobil: 070-351 04 05

 

E-post:

margareta.andersson@revata.se